Revize a kontroly.

 

INSTALACE

NV č. 101/2005 Sb.:              Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.

NV č. 190/2022 Sb.:      Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na          zajištění jejich bezpečnosti. Uvádění do provozu.

Zákon č. 183/2006 Sb.:        O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 Vyhláška č. 268/2009 Sb.: Technické požadavky na stavby.  

SPOTŘEBIČE, STROJE, SVÁŘEČKY

Zákon č. 262/2006 Sb. §102:                           Povinnosti zaměstnavatele.

Zákon č. 309/2006 Sb. §4 odst. 1, písmeno c: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a                                                                                                                zařízení.

NV 378/2001 Sb.:                                               Požadavky na bezpečný provoz zařízení.

Zákon č. 251/2005 Sb.:                                      Sankce za porušení povinnosti.

REVIZE/KONTROLY LPS (HROMOSVODY)

Vyhláška č. 268/2009 Sb.: Zařízení ochrany před bleskem

NV č. 190/2022 Sb.: Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti