Revize elektroinstalací - dle ČSN 33 1500

Základní 5 let

Normální 5 let

Studené 3 roky

Horké 3 roky

Vlhké 3 roky

Mokré 1 rok

se zvýšenou korozní agresivitou 3 roky

s extrémní korozní agresivitou 1 rok

prašné s prachem nehořlavým 3 roky

s otřesy 2 roky

s biologickými škůdci 3 roky

pasivní s nebezpečím požáru 2 roky

pasivní s nebezpečím výbuchu 2 roky

Venkovní 4 roky

pod přístřeškem 4 roky

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 roky

zděné obytné a kancelářské budovy 5 let

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 roky

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 2 roky

pojízdné a převozné prostředky 1 rok

prozatímní zařízení staveniště 0,5 roku

Revize elektrospotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2/Z2, Opakované zkoušky dle ČSN EN 50 699

  Skupina elektrických spotřebičů

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce                                Ostatní nepřipevněné spotřebiče

A spotř. poskytované formou pronájmu

Před vydáním provozovateli nebo uživateli

B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby)

Třída I

Zkoušky - 1x za 3 měsíce                                                                                      1x za 6 měsíce

Revize -    1x za 12 měsíců                                                                                     1x za 24 měsíců

Třída II a III

  Zkoušky -                                                             1x za 6 měsíců

Revize -                                                                  1x za 24 měsíců

C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třída I

Zkoušky - 1x za 6 měsíců                                                                                    1x za 24 měsíců

Revize -    1x za 24 měsíců                                                                                  1x za 96 měsíců

Třída II a III

 Zkoušky - 1x za 12 měsíců                                                                                  1x za 24 měsíců

Revize -     1x za 48 měsíců                                                                                 1x za 96 měsíců

D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely)

Třída I, Třída II a III

Zkoušky - 1x za 12 měsíců                                                                                  1x za 24 měsíců

Revize -     1x za 48 měsíců                                                                                 1x za 96 měsíců

E spotř. používané při administrativní činnosti

Třída I, Třída II a III

Zkoušky - 1x za 12 měsíců                                                                                  1x za 24 měsíců

Revize -     1x za 48 měsíců                                                                                 1x za 96 měsíců

Vysvětlivky :

A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E - spotřebiče používané při administrativní činnosti
Spotřebič držený v ruce - přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

Přenosný spotřebič - spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

Nepřenosný spotřebič - spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

Připevněný spotřebič - spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

A - s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
B - s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 - 250 hodin ročně)
C - s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany I., II. a III

Třída ochrany I. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení

Třída ochrany III. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím

Revize hromosvodů dle ČSN EN 62 305-3 ed.2

Hladina ochrany                          Vizuální kontrola

I a II                                                        1 rok

III a IV                                                     1 rok

Hladina ochrany                          Úplná revize

I a II                                                         2 roky
III a IV                                                      4 roky

Hladina ochrany                          Kritické systémy, úplná revize

I a II                                                          1 rok
III a IV                                                       1 rok

Roztřídění objektů dle zón

nemocnice, banky, stanice mobilních operátorů, vodárny, elektrárny

zóna I
školy, supermarkety, katedrály
zóna II
rodinné a obytné domy se standartní výbavou, zemědělské objekty
zóna III
objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení
zóna IV