Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jeijch stavu z hlediska bezpečnosti.

Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu pouze tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí.

Revize elektrických zařízení včetně ručního nářadí a spotřebičů se provádí dle:

 • ČSN 33 1500
 • ČSN 33 2000-6 ed. 2
 • ČSN EN 62305 ed. 2
 • ČSN 33 1600 ed.2/Z2
 • ČSN EN 50 699 - opakované zkoušky spotřebičů
 • ČSN EN 60 079-17 ed.4

Provádíme opravy instalací a porevizních závad, připojování spotřebičů a zařízení, dohled u rekonstrukcí, zda elektroinstalace je provedena dle odpovídajících ČSN, průřezů a jištění.

Revizi provádíme na:

 • elektrických spotřebičích
 • elektrickém nářadí
 • elektrických instalacích
 • hromosvodech
 • kontroly provozuschopnosti Nouzového osvětlení
 • kontroly svářeček

Revize provádíme také v prostředí s nebezpečím výbuchu a ve vojenských objektech.